Uslovi korištenja

Svako korištenje www.yasenka.me podliježe sljedećim uslovima:

Prilikom otvaranja i pretraživanja www.yasenka.me, kao i preuzimanjem materijala s www.yasenka.me prihvaćate sva niže navedena ograničenja i uslove korištenja. Ako ne prihvatate ove uslove korištenja, savjetujemo Vam da ne koristite ovu internetsku stranicu niti preuzimate materijale s iste.

Ovu internetsku stranicu kreira, posjeduje, njom upravlja te istu kontroliše i ažurira Fit-lab d.o.o. Informacije o proizvodima i/ili aktivnim supstancama predstavljenim na www.yasenka.me isključivo su opšte informacije o našem asortimanu proizvoda. Imena Yasenka proizvoda koja se pojavljuju na ovim stranicama zaštićena su žigovima.

Ova internetska stranica daje opšte informacije o brojnim temama, proizvodima i uslugama vezanim uz zaštitu zdravlja. Svrha tih informacija nije davanje medicinskih savjeta ili uputa o upotrebi pojedinih proizvoda kao niti promocija pojedinih proizvoda. Ova internetska stranica ne sadrži potpune medicinske informacije i napravljena je kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, znanje i vještinu procjene medicinskog osoblja koje se brine o bolesniku niti kao preporuka za bilo koji određeni program liječenja.

Nijedan korisnik ne bi smjeo koristiti informacije sadržane na ovoj internetskoj stranici za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez konsultacije s kvalifikovanim medicinskim osobljem. Za specifične savjete i upustva o proizvodima i uslugama koji se spominju na ovoj internetskoj stranici, molimo obratite se medicinskim izvorima, lijekaru ili ljekarskom osoblju i tijelima koja izdaju rješenja o stavljanju lijekova i medicinskih pomagala u promet u Vašoj zemlji.

Fit-lab d.o.o. preduzet će odgovarajuće mjere kako bi informacije na ovoj internetskoj stranici bile tačne i precizne, ali ne daje nikakvu garanciju u pogledu njihove tačnosti ili potpunosti. Svi korisnici www.yasenka.me saglasni su s činjenicom da lično snose svaki rizik u vezi s pristupom sadržaju na ovoj internetskoj stranici i njegovim korištenjem.

Fit-lab d.o.o. ovim isključuje svoju odgovornost za svaku direktnu i/ili nedirektnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.yasenka.me kao i za bilo kakvu grešku ili propust u sadržaju ove internetske stranice.

Ova internetska stranica sadrži informacije trećih strana i linkove na druge internetske stranice nad kojima Fit-lab d.o.o. nema nikakvu kontrolu. Takve su informacije označene na odgovarajući način. Fit-lab d.o.o. ne daje nikakvu garanciju u pogledu tačnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za njih.

Fit-lab d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvo oštećenje korisnikovog računarskog sastava koji mogu nastati u vezi s pristupanjem ovoj internetskoj stranici ili bilo kojoj poveznici, ako ih ima.

Autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva

Svaki korisnik ove internetske stranice obavezan je poštovati sve važeće zakone o pravu intelektualnog vlasništva, kao i zaštiti autorskih prava. Informacije i slike postavljene na ovoj internetskoj stranici podliježu zaštiti autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva. Sva autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva koja se nalaze na ovim stranicama, uključujući i one koji se odnose na tekst, ilustracije, fotografije, video, muziku, zvuk, izgled, dizajn, izvorni kod, pripadaju društvu Fit-lab d.o.o.

Bez prethodnog pisanog pristanka Fit-lab d.o.o., korisnik ove internetske stranice ne može: a) koristiti, kopirati, mijenjati, prilagoditi, reproduktovati, pohraniti, distributirati, ispisivati, prikazivati, izvoditi ili objaviti bilo kakve informacije ili grafičke ili zvučne materijale sadržane u bilo kojem dijelu ove internetske stranice, b) koristiti u komercijalne svrhe bilo kakve informacije ili grafičke ili zvučne materijale dobijene iz bilo kojeg dijela ove internetske stranice. Dokumenti objavljeni na www.yasenka.me smiju se kopirati bez odobrenja Fit-lab d.o.o. samo i isključivo u slučaju korištenja kopija za ličnu upotrebu.

Uz poštovanje spomenutog, svako kopiranje je dopušteno samo uz navođenje svih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasništvu bilo koje vrste te svih ograničenja od odgovornosti koja su na ovoj internetskoj stranici navedena. Bilo kakvo kopiranje, osim za osobnu upotrebu kako je gore opisano, reprodukcija ili distribucija dokumenata i/ili informacija sadržanih na ovoj internetskoj stranici dopuštena je jedino uz prethodno izričito odobrenje Fit-lab d.o.o.

Zaštita ličnih podataka

Fit-lab d.o.o. poštuje privatnost korisnika ove internetske stranice i prikupljat će lične podatke (ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa) samo kad su ustupljeni dobrovoljno.

Dobrovoljnim davanjem ličnih podataka pristajete da ih Fit-lab a d.o.o. koristi u svrhu: kontaktiranja, slanja newslettera, boljeg razumijevanja vaših potreba te istraživanja tržišta. U vezi s tim, povremeno ćemo koristiti Vaše lične podatke kako bismo Vas kontaktirali. Garantujemo da Fit-lab d.o.o. neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, upotrebljavati vaše lične podatke niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strani bez vašeg odobrenja.

Sve promjene odredaba o zaštiti ličnih podataka bit će blagovremeno objavljene na ovoj internetskoj stranici ili će vam na drugi prikladan način biti učinjene dostupnima.

Korištenje kolačića

Pridržavamo pravo koristiti kolačiće na www.yasenka.me. Fit-lab d.o.o. koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolisati i konfigurisati u Vašem web pregledniku. Nastavkom pregleda web stranice Yasenka.me slažete se s korištenjem kolačića.

Što su kolačići?
Kolačići predstavljaju skup podataka koji služe kao Vaš anonimni individualni identifikator, na način da ga pojedina stranica na www.yasenka.me koju posjećujete šalje Vašem serveru.

Svrha kolačića. Kada pristupite pojedinoj stranici na www.yasenka.me, šaljemo Vam kolačiće koji se pohranjuju na Vašem računaru i služe za bilježenje informacija o Vašim prethodnim posjetama (npr. koliko puta ste pristupili stranicama Yasenka.me).

To znači da ćemo prilikom svakog sljedećeg pristupa na www.yasenka.me potražiti Vaš kolačić kako bismo pročitali u njemu zapisane podatke. Kolačići ne sadrži Vaše lične podatke, nego omogućuju brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno najavili prilikom pristupa i korištenja www.yasenka.me. Našim kolačićima na Vašem računaru ne može pristupiti neka internetska stranica koja nije dio www.yasenka.me.

Takođe, u svrhu poboljšanja iskustva korištenja Yasenka.me, tehnologijom Evercookie služimo se u svrhu detekcije zlonamjernih korisnika te onemogućujemo pristup stranici u situacijama povreda uslova korištenja, a sve prema pravilima propisanim u uslovima korištenja.

Stranica www.yasenka.me koristi kolačiće u svrhu oglašavanja proizvoda društva Fit-lab d.o.o. te proizvoda i usluga koje poslužuje treća osoba/agencija za oglašavanje. Prikazivanje oglasa koje Vam dostavlja Yasenka.me ili agencija za oglašavanje omogućuje se putem kolačića koje Yasenka.me odnosno treća strana može postaviti u Vaš web server kako bi zabilježili Vaše ponašanje i omogućili prepoznavanje, ali ne i ličnu identifikaciju korisnika.

Yasenka.me prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobijanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica i pri tom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da regulišu postavke kolačića koji su za to nužni, dostupne su na:

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Kako bismo Vam pružili bolje korisničko iskustvo te efikasno planirali buduće marketinške kampanje i objavu sadržaja primjereno Vašim interesima, koristimo alat Google AnalyticsDemographics i InterestReporting kojim se prikupljaju podaci o polu, dobi i interesima korisnika.

Newsletter (antispam, prijava, odjava)

Ukoliko Vas zanimaju novosti o našem proizvodnom programu i poslovanju, upišite u gornji desni ugao na naslovnoj stranici svoju e-mail adresu i mi ćemo Vas informirati putem newslettera. Možete se odjaviti u bilo kojem trenutku tako da upišete svoj e-mail i kliknete “Odjava”.

Ograničenje odgovornosti

Iako preduzimamo dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere u cilju sprečavanja neovlaštenog otkrivanja Vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati da neki od ličnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti otkriveni, suprotno odredbama Zaštite ličnih podataka. Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem ličnih podataka.

Budući da nemamo kontrolu nad ličnim podacima koje dostavljate prilikom pristupa ili korištenja drugih portala, odnosno izravno trećim osobama (npr. kod sudjelovanja u sponzorisanim aktivnostima), do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu koja može nastati Vama ili trećim osobama zbog dostavljanja ličnih podataka na taj način.

Izmjene i dopune

Fit-lab d.o.o. pridržava pravo bilo kakve izmjene i/ili dopune sadržaja ove internetske stranice, u bilo koje vrijeme i zbog bilo kojeg razloga, bez prethodnog obavještenja te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena i/ili dopuna. Promjene su obvezujuće za korisnike, stoga je preporuka svim korisnicima da redovno prate promjene.