Opšti uvjeti prodaje

1. Registracija

Kako bi obavili kupovinu preko Yasenkinog webshopa, registracija nije obavezna. Ako ne želite svaki puta tokom kupovine unositi adresu dostave i informacije o sredstvu plaćanja, preporučuje se brza registracija. Dovoljno je jednokratno unijeti važeću e-mail adresu, lične podatke (ime, prezime, adresa, poštanski broj, mjesto, broj telefona) i proizvoljnu lozinku pomoću koje se pristupa korisničkom računu. Preporučljivo je korištenje kombinacije znakova, odnosno velikih i malih slova.

Nakon unosa ovih podataka, registraciju dovršavate klikom na polje “Registracija”. Vaš korisnički račun ostaje registriran u sistemu, a pristupa mu se upisivanjem korisničkog imena i lozinke na stranici “Prijava”. Za svaku sljedeću kupovinu potrebna je samo prijava s korisničkim imenom i lozinkom.
U slučaju da ste zaboravili lozinku, na istoj stranici odaberite “Izgubili ste lozinku?”. Na ovoj lokaciji ćete ostaviti svoju e-mail adresu s kojom ste se registrovali, i na koju će vam sistem automatski poslati link za resetovanje lozinke. Istu možete kasnije sami promijeniti u postavkama računa.

2. Naručivanje

Roba se naručuje preko elektronskog obrasca. Webshop je uvijek otvoren za naručivanje i ne postoji radno vrijeme za narudžbe. Narudžbe se obrađuju radnim danom od 08:00 h do 16:00 h. Kupac treba ispuniti ‘Profil s ličnim podacima’ za naplatu i dostavu željenih proizvoda te će elektronskom poštom biti obaviješten o izvršenoj narudžbi.


1. korak: na internetskoj stranici košarice za kupnju su prikazani proizvodi koje ste tokom pregleda stranice dodavali u korpu. Ako želite ukloniti neki proizvod iz korpe, kliknite na link (poveznicu) ‘Izbaci iz korpe’ koja se nalazi desno od proizvoda. Klikom na gumb ‘Nastavi do plaćanja’ potvrđujete kupovinu.


2. korak: kupac zaključuje svoju narudžbu tako da u obrazac na internetskoj stranici unese sve tražene podatke (ime, prezime, adresu, telefonski broj, adresu elektronske pošte). Klikom na gumb ‘Nastavi do plaćanja’ završavate narudžbu.


3. korak: ako je narudžba uspješno izvršena, kupcu će se na internetskoj strani ispisati tekst ‘Hvala na vašoj narudžbi’. Uz to se kupac obavještava da će na adresu elektronske pošte koju je unio u obrazac primiti poruku s detaljima narudžbe.

Fit-lab d.o.o. se obvezuje isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama. Ukoliko Fit-lab d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirati će kupca robe telefonski ili e-mailom. Svi ostali naručeni proizvodi biti će isporučeni.

3. Cijene i dostava

Cijene su maloprodajne, izražene u Eurima, i uključuju PDV. Proizvod će biti dostavljen u roku od 3-5 radnih dana otkad smo primili Vašu narudžbu, ako je dostupan. Dostava se naplaćuje prema cijenovniku dogovorenom s kurirskom službom. Troškovi dostave i pakovanja su naplaćeni posebno i vidljivi su na računu.

Dostava u druge države Europske Unije naplaćuje se kao ”Međunarodna dostava” i  njena cijena se može promijeniti zavisno o naručenim proizvodima (težina proizvoda, količina proizvoda i slično). Ako se cijena promjeni, kontaktirat će Vas naši prodajni agenti te će Vas obavijestiti o novim troškovima dostave. Ako ne pristajete na nove troškove dostave (ako budu postojali) nažalost nećemo moći isporučiti Vašu narudžbu.

4. Načini plaćanja

Online trgovina yasenka.me omogućava sledeće načine plaćanja:

Ako želite da platite naručene proizvode po pouzeću, odaberite plaćanje pouzećem. Za svu naručenu robu čija ukupna vrijednost iznosi 75 € ili više od tog iznosa, dostava je besplatna na teritoriji cijele Crne Gore. Za naručenu robu čija je ukupna vrednost manja od 75 € dostava se naplaćuje u iznosu od 2,50 €.

Upozorenje: Ovi uslovi i troškovi dostave važe samo na teritoriji Crne Gore.

I. Plaćanje odjednom (pouzećem)
II.  Proizvode na internetskoj stranici moguće je platiti sljedećim kreditnim karticama Mastercard, Visa, American Express i Maestro

5. Izjava o zaštiti prijenosa ličnih podataka

Unos i prijenos ličnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSPay sistem za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korišćenjem sistema WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

6. Odustajanje od narudžbe

Imate pravo odustati od narudžbe ako nas obavijestite, u roku od 3 dana, telefonski na broj +382 67 99 88 77 ili e-poštom na adresu info@fit-lab.me. Ako ste odustali od narudžbe kad je paket već poslan, niste ga dužni preuzeti.

7. Nemogućnost isporuke od strane prodavatelja

U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda od strane prodavca zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, prodavac će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke.

Odluči li se potrošač otkazati narudžbu prodavac će kupcu vratiti uplaćen novac što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje uvećano za propisanu kamatnu stopu.

8. Nemogućnost isporuke od strane prodavatelja u slučajevima akcije i velike potražnje proizvoda

U slučaju velikih akcija i posebnih ponuda kada je velika potražnja proizvoda, prodavac će zbog nemogućnosti isporuke proizvoda od strane prodavca zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača pismeno obavijestiti kupca o otkazivanju narudžbe i nemogućnosti sklapanja ugovora/konačnog zaključivanja kupovin.

To su slučajevi u kojima je kupac izvršio /predao narudžbu, ali nije izvršio uplatu i nije napravljena potvrda kupovine/sklapanje ugovora od strane prodavca, kao i u slučaju kada je kupac odabrao plaćanje karticom (naplata neće biti realizovana s naše strane).

9. Raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslatom poštom ili elektronskom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i/ili adresu elektroničke pošte, a možete i koristiti i OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA (Članak 33 Zakon o zaštiti potrošača). Rok od 14 dana teče od trenutka kad ste zaprimili proizvode zajedno s obrascem za jednostrani raskid ugovora.

Obrazac možete poslati i elektroničkim putem našoj Službi za korisnike na e-adresu info@fit-lab.me.
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor u određenom roku, po čl. 76 Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan, najkasnije u roku od 14 dana od dana primljenog pisanog obavještenja o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač platio na temelju Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Drugi način je moguć ako je obostrano prihvatljiv. Nećete snositi nikakve dodatne troškove u odnosu na povrat. Povrat možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena i nakon što utvrdimo njeno stanje. Pošiljke s otkupninom ne preuzimamo.

Potrošač nema pravo na raskid ugovora ako je riječ o prodaji proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju.

10. Povrat proizvoda

Povrat robe možete predati ili poslati na adresu: Fit-lab d.o.o. , Marka Đukanovića br.5, ulaz A1, 81000 Podgorica, Crna Gora bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu (član 48, stavka 2, Zakon o zaštiti potrošača). Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Može se izvršiti povrat robe za proizvod koji nije bio korišten, te da je isti zapakovan sa svim dijelovima i dokumentacijom (važećim računom kao jedini dokaz kupovine).

11. Reklamacije

Ako imate reklamaciju vezano za dostavljeni proizvod, molimo Vas da se javite pisanim putem na e-mail adresu:  info@fit-lab.me. Kupac je dužan čuvati račun.
Garantujemo da će proizvod koji se koristi skladno priloženim upustvima pravilno funkcionisati. U slučaju nedostataka obvezujemo se da ćemo izvršiti zamjenu proizvoda u razumnom roku skladno Zakonu o obveznim odnosima.

12. Prigovori

Pisane prigovore možete poslati poštom ili predati osobno na adresu Fit-lab d.o.o., Marka Đukanovića br.5, ulaz A1, 81000 Podgorica s oznakom „ZA WEB SHOP“ ili na e-adresu info@fit-lab.me.

13. Jamstva

Fit-lab d.o.o. ne daje nikakva jamstva ili jamstva tačnosti informacija, niti prihvaćaju bilo kakvu štetu ili druge odgovornosti za greške ili propuste u sadržaju objavljene ponude.

14. Korištenje proizvoda

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i isti se ne mogu smatrati zamjenom za lijekarsku ili nutricionističku terapiju.

15. Alternativno rješavanje potrošačkih sporova

Od 15. februara dijelom cijele Europske unije sporove vezane uz online kupovinu imate pravo i mogućnost riješiti u svega nekoliko klikova na ovim stranicama. Europska komisija je za takvo rješavanje sporova osmislila platformu koja je dostupna svim građanima Europske unije.

Platforma je namijenjena za alternativno (izvansudsko) rješavanje domaćih i prekograničnih sporova koji proizlaze iz ugovora o prodaji ili ugovora o uslugama između trgovaca sa sjedištem u Republici Crnoj Gori i potrošača s prebivalištem u Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: EU) u postupku pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (u daljnjem tekstu: tijelima za ARPS) koja su ovlaštena provesti mirenje ili donijeti neobvezujuću ili obvezujuću odluku o sporu.

Kada potrošači i trgovci podnesu prigovor, tijela za rješavanje sporova djelovat će kao posrednici između dvije strane u cilju rješavanja problema.
Nakon što se postigne dogovor o tome tko će spor riješiti, platforma automatski prosljeđuje spor tom tijelu koje je dužno u roku od 90 dana riješiti spor u potpunosti preko Interneta.
Internetska platforma za online alternativno rješavanje sporova od 15. februara 2016. kao i svim građanima Europske unije dostupna vam je ovdje.

16. Sudstvo

Ovi uslovi korištenja će se ravnati i tumačiti skladno sa crnogorskim zakonima, bez obzira na sukob sa zakonskim propisima. U svim pravnim sporovima koji mogu nastati iz Ugovora primjenjivat će se crnogorski zakoni. Nadalje, pristajete da ćete se podvrgnuti nadležnosti crnogorskih sudova, i da će svaka pravna radnja preduzeta s vaše strane, biti unutar isključive nadležnosti hrvatskih sudova.

Propust od strane Fit-lab d.o.o. da koristi prava ili odredbe ovih uslova i zahtjeva, neće predstavljati odricanje od istih. Ako mjerodavni sud smatra da je neki uslov ili zahtjev nevažeći, strane se slažu da će sud nastojati dati stranama prihvatljivo zadovoljstvo skladno odredbi, a ostale odredbe uvjeta i zahtjeva će ostati na snazi.