Pravila privatnosti

1. Uvod

Društvo Fit-lab  d.o.o., sa sjedištem na adresi Fit-Lab d.o.o. , Marka Đukanovića br. 5, 81000 Podgorica (dalje u tekstu: Fit-lab d.o.o.), PIB:  03451313 je voditelj zbirke ličnih podataka skladno odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka.
U Fit-Lab kompaniji poštujemo privatnost svakog korisnika koji posjećuje našu web stranicu www.yasenka.me , komunicira s nama ili kupuje naše proizvode.

Sljedeća izjava opisuje koje će podatke Fit-lab d.o.o. prikupljati i na koji će način te podatke koristiti. Takođe ćete saznati šta trebate uraditi ukoliko želite da se Vaši lični  podaci, prikupljeni ili sačuvani tokom Vaših predhodnih posjeta Yasenkinoj web stranici, uklone.

Sve Vaše lične podatke koje Fit-lab d.o.o. prikupi putem web stranice na kojoj se nalazi ova Izjava i korištenjem drugih oblika elektronske komunikacije koji sadrže / upućuju na ovu Izjavu prikupljaju se, obrađuju i čuvaju u skladu sa uslovima ove Izjave, kao i važećih propisa Republike Crne Gore o zaštiti ličnih podataka.

2. Pravo izbora

Pravo je svakog korisnika web stranice da izabere način na koji će koristiti ovu web stranicu.
Korisnik može posjetiti web stranicu bez davanja bilo kakvih ličnih podataka uz pomoć kojih se može odrediti njen / njegov identitet, na način da ne ispunjava nikakve obrasce ili polja sa ličnim podacima i da ne koristi dostupne individualne uslužne servise.

Ako korisnik web stranice odluči dati svoje lične podatke, ima pravo uvida i ispravljanja tih podataka u svako doba prilikom pristupa web stranici. Određeni dijelovi web stranice mogu tražiti saglasnost korisnika za određeni način korištenja ličnih podataka i korisnik ima pravo dati ili uskratiti saglasnost za obradu podataka u odgovarajuću svrhu.

Ukoliko je korisnik dao saglasnost za korištenje posebnih usluga ili načina komuniciranja, kao što je dostava elektronskih novina (engl. e-newsletter), moći će se u svako doba saglasnost opozvati i odjaviti sa liste primaoca slijedeći upustva sadržana u svakoj komunikaciji. Ukoliko korisnik želi opozvati saglasnost i odjaviti se sa liste korisnika /primatelja određene usluge / informacije, Fit-lab  d.o.o. će odmah postupiti u skladu s takvim zahtjevom korisnika, time da od korisnika može zatražiti i dodatne informacije prije obrade odnosnog zahtjeva radi poboljšanja usluga.

3. Zaštitne mjere

Fit-lab d.o.o. koristi tehnološke i sigurnosne mjere, pravila i ostale postupke radi zaštite ličnih podataka korisnika ove web stranice od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Radi osiguranja zaštite tajnosti podataka o korisnicima web stranice, Fit-lab d.o.o. koristi industrijske standardne zaštitne mjere npr. firewall i zaštita lozinkom. Ipak, korisnik se dužan pobrinuti da je i računar koji koristi siguran i zaštićen od zlonamjernog software-a kao što su trojanci, računarski virusi i crvi.

Korisnik web stranice je svjestan da bez adekvatnih mjera sigurnosti (npr. sigurna konfiguracija Internet preglednika, ažurirani antivirusni programi, osnovni firewall programi, nekorištenje programa iz sumnjivih izvora) postoji rizik da podaci i lozinke koje koristi radi spriječavanja pristupa ličnim podacima, mogu biti otkriveni neovlašćenim trećim osobama.

4. Način prikupljanja ličnih podataka

Fit-lab d.o.o. prikuplja lične podatke korisnika ove web stranice pomoću kojih se može utvrditi njihov identitet (ime i prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa.) na jedan od sljedećih načina:

  1. ako takve lične podatke sami korisnici ove web stranice dobrovoljno daju prilikom registracije.
  2. automatskim prikupljanjem određenih vrsta informacija od strane Fit-lab d.o.o. ili trećih osoba, Yasenkinih podizvođača koje se generišu uvijek kada korisnici posjete ovu web stranicu i prilikom razmjene e-mailova. Tehnologija koja se pri tome može koristiti su npr. poslužiteljski zapisnici / IP adrese, kolačići (engl. cookies), Web Beacon i alati trećih osoba.

Dnevnici servera / IP adrese: IP adresa je broj koji se dodjeljuje računaru korisnika uvijek kada pristupa na Internet. Identifikacija ličnih računara na Internet se vrši pomoću IP adresa koje omogućavaju računarima i serverima (engl. server) da se međusobno prepoznaju i uspostave komunikaciju. Fit-lab d.o.o. prikuplja IP adrese radi upravljanja sastavom te proslijeđivanja objedinjenih informacija trećim osobama isključivo u svrhu statističke analize i praćenja funkcija web stranice.

Web beacon: Na stranici ili e-mailovima Fit-lab d.o.o. može koristiti Internet tehnologiju pod nazivom Web beacon (također poznati pod nazivom „akcijski tagovi“ (engl. action tag) ili „čista GIF tehnologija (engl. „clear GIF techology“). Web beacon je alat koji se koristi u analizi učinkovitosti web stranice npr. mjerenjem broja posjetitelja web stranice ili broja posjetitelja koji su posjetili određene ključna podešavanja na web stranici.

Web beacon-i, kolačići i ostale tehnologije za praćenje i analizu obrazaca ponašanja korisnika ne generišu  automatski podatke pomoću kojih se može odrediti identitet korisnika. Samo ako korisnik dobrovoljno da lične podatke pomoću kojih se može identifikovati – npr. registrovanjem ili slanjem e-mailova – navedene tehnologije automatskog praćenja mogu biti korištene i za dobijanje daljih informacija o korištenju web stranice i / ili interaktivnih e-mailova radi pružanja boljih usluga korisnicima web stranice.

5. Svrha prikupljanja ličnih podataka

Ukoliko nam povjerite Vaše lične podatke, mi možemo zadržati i koristiti te informacije u slijedeće svrhe:

  • Vaši podaci bit će iskorišteni u svrhu obrade Vaših narudžbi i osiguravanja efikasne kupovine,
  • možemo sačuvati i obrađivati podatke kako bismo bolje razumjeli Vaše potrebe i u skladu s tim unaprijedili naše proizvode i usluge,
  • možemo zadržati podatke o Vašim predhodnim kupovnim aktivnostima kako bismo što bolje opremili našu web stranicu radi Vaših budućih kupovnih aktivnosti.

Svi Vaši podaci bit će na siguran način sačuvani za vrijeme trajanja Vaše saradnje sa nama. Ako u bilo kojem trenutku želite saznati podatke koje o Vama imamo, zatražite ih putem info@fit-lab.me i mi ćemo Vam ih dati.

6. Korištenje kolačića (eng. cookies)

Korištenje kolačića je jedan od načina na koji prikupljamo Vaše lične podatke automatski, uvijek kada posjećujete ovu web stranicu prilikom razmjena e-mail poruka. Kolačić je mala tekstualna datoteka koju generiše server (eng. server) web stranice i koju pretraživač (engl. browser) automatski sprema na disk korisnikovog računara uvijek kada korisnik pristupa određenoj web stranici.

Kolačići na jedinstven način prepoznaju posjetitelja na web stranici.
Kolačići nam omogućuju da na serveru skladištimo podatke u svrhu poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva, u svrhu analize korištenja web stranice i praćenja njezine funkcionalnosti. Većina Internet preglednika je podešena za primanje kolačića, time da možete i samostalno regulisati primanje kolačića i to na način da Vaš pretraživač postavite tako da odbije sve kolačiće ili da Vas obavijesti kada je kolačić poslat.

Ipak, skrećemo Vašu pažnju na činjenicu da određeni dijelovi web stranice neće moći pravilno funkcionisati ako se blokira priznanica kolačića, pa Fit-lab d.o.o. isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja web stranice zbog Vašeg odabira regulisanja primanja kolačića.

Pristupanjem ili korištenjem ove web stranice potvrđujete da se pročitali, razumjeli i da ste saglasni sa obradom ličnih podataka i mogućnostima u vezi korištenja kolačića obuhvaćenih ovom Izjavom o načinu prikupljanja, zaštiti i korištenju ličnih podataka

Privatnost podataka

Fit-lab d.o.o. sarađuje s drugim pravnim osobama za pružanje usluga u ime ove web stranice, kao što je upravljanje internetskom stranicom i analiza podataka. Takve će osobe imati pristup Vašim ličnim podacima samo u mjeri nužnoj za izvršavanje svojih usluga za nas te im nije dopušteno raditi ih za bilo koju drugu svrhu.

Fit-lab d.o.o zadržava pravo dijeliti vaše lične podatke s trećim stranama ako vjeruje da je to nužno da se:

(a) udovolji zahtjevima zakona ili zadovolji pravni postupak koji nam je uručen;

(b) zaštite ili odbrane naša zakonska prava ili vlasništvo i naši korisnici; ili

(c) istraže, spriječe ili preduzmu mjere u vezi nezakonitih aktivnosti, mogućih prevara, situacija koje uključuju potencijalne prijetnje fizičkoj sigurnosti neke osobe ili kršenju odredbi i uslova korištenja web stranice

7. Korištenje podataka u svrhe direktnog marketinga

Bez Vaše izričite saglasnosti, Fit-lab d.o.o. neće omogućiti korištenje ličnih podataka prikupljenih putem ove web stranice trećim osobama u svrhe njihovog vlastitog direktnog marketinga.

8. Veze sa drugim web stranicama

Ova web stranica može sadržati veze na druge web stranice koje mogu nuditi korisne informacije korisnicima ove web stranice. Ova Izjava se ne primjenjuje na te stranice i Fit-lab  d.o.o. ne odgovara ni za pravila o zaštiti ličnih podataka sadržanim na tim stranicama niti za sadržaj tih web stranica.

9. Zaštita maloljetnika

Fit-lab  d.o.o. ne prikuplja osobne podatke o maloljetnicima (definisani kao osobe mlađe od 18 godina) bez prethodnog, izričitog pisanog pristanka njena/njegova zakonskog zastupnika. Odnosni zakonski zastupnik ima pravo, na vlastiti zahtjev, pregledati podatke koje je dao maloljetnik i / ili zahtijevati brisanje takvih podataka.

10. Promjene i ažuriranje

Korištenjem ove Yasenkine web stranice, pristajete na navedenu Izjavu ukoliko se ne slažete s takvim uslovima, molimo nemojte koristiti naše web stranice. U Fit-lab d.o.o. zadržavamo pravo izmjene svega navedenog u bilo koje vrijeme.
Vaše daljnje korištenje naših web stranica nakon objave izmjene naše Izjave o prikupljanju i korištenju ličnih podataka, značit će Vaše prihvaćanje tih izmjena.

11. Pravo na informaciju – Službenik za zaštitu osobnih podataka (GDPR)

Ako imate ikakva pitanja u vezi naše politike čuvanja ličnih podataka ili obrade vaših podataka, slobodno se obratite našem službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail: info@fit-lab.me.